INFORMACJE OGÓLNE

Espace Français oferuje szeroką gamę kursów języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania – od A1 do C2. Zapraszamy na kursy semestralne, zajęcia indywidualne, kursy konwersacyjne i specjalistyczne. Nasza oferta obejmuje również szereg oryginalnych i autorskich projektów takich jak: Sesje gramatyczne Jacka czy Francuski dla lekarzy. Przez kilka lat prowadziliśmy również zajęcia Francuski przez teatr TFR spectacle.

Przygotowując i prowadząc kursy trzymamy się pięciu zasad:

1. Komunikacja

Nasze zajęcia mają na celu jak najszybsze wprowadzanie słuchaczy do praktycznej komunikacji po francusku. Na wszystkich poziomach, od pierwszej lekcji, stawiamy na maksymalne użycie francuskiego jako języka zajęć. Materiały i podręczniki dobieramy tak, aby pozwalały na szybkie i skuteczne opanowanie głównych zagadnień gramatycznych i leksykalnych koniecznych do porozumiewania się po francusku.

2. Globalny rozwój językowy

Komunikacja to nie tylko mówienie, ale również rozumienie tekstów, wypowiedź pisemna czy rozumienie ze słuchu. Dlatego też zajęcia w Espace Français to równowaga w rozwoju wszystkich umiejętności językowych.

3. Interakcja i dynamika

Naszym priorytetem jest interakcja między słuchaczami i dynamika zajęć. Dlatego na zajęciach stosujemy różne techniki mające na celu stymulowanie ciekawości poznawczej uczestników. Różnorodność i nowoczesność materiałów dydaktycznych sprzyja żywej i naturalnej komunikacji. Staramy się również stworzyć miłą, przyjazną atmosferę zajęć.

4. Stała kontrola postępów

Jednym z ważnych zadań lektora jest przeprowadzanie testów i stosowanie innych form powtarzania przerobionego materiału (poprzez gry, interaktywne ćwiczenia, itp.). Jest to ciągła informacja zwrotna dla słuchacza o jego postępach oraz doskonała forma motywacji do nauki.

5. Interdyscyplinaroność

Język jest narzędziem komunikacji i nigdy nie stanowi celu samego w sobie. Dlatego zajęcia w Espace Français to okazja do rozmowy o Waszych zainteresowaniach i dziedzinach specjalizacji (nie koniecznie związanych z Francją) po francusku.

Metoda

Stosujemy metodę komunikatywną, z uwzględnieniem podejścia eklektycznego. Oznacza to, że w nauczaniu języka francuskiego kładziemy nacisk na swobodne wypowiadanie się w sytuacjach rzeczywistych. Jednocześnie czerpiemy ciekawe i skuteczne elementy z innych metod, dostosowując w ten sposób kurs do konkretnych potrzeb słuchaczy. Na każdym poziomie głównym celem zajęć jest wyrobienie praktycznej umiejętności używania nowo poznanych struktur i słownictwa, co ułatwia płynne porozumiewanie się w języku francuskim.

Solidna podstawa programowa – CECR!

Program kursów Espace Français opiera się na Europejskim systemie opisu kształcenia językowego CECR: uczenie się, nauczanie, ocenianie, opracowanym przez Radę Europy.

Ewaluacja i kontrola kursu

Wszystkie kursy w Espace Français są kontrolowane przez naszego metodyka. Co semestr każdy uczeń otrzymuje raport, który daje mu możliwość szczegółowego przyjrzenia się swoim postępom i elementom, nad którymi musi popracować.

Stały kontakt

Jeżeli nie było Cię na zajęciach, otrzymasz drogą elektroniczną wszystkie materiały potrzebne do nadrobienia zaległości. Z wszelkimi niejasnościami dotyczącymi omawianych zagadnień możesz zwrócić się do lektora prowadzącego daną grupę – udzieli Ci on dodatkowych informacji.

Dodatkowe spotkania

Zapraszamy na organizowane przez szkołę warsztaty językowe, degustacje i dodatkowe spotkania. Do tej pory rozmawialiśmy między innymi o filozofii i osobie Michela Foucault, współczesnej literaturze francuskich Antyli i Haiti, kulturze i obyczajach Senegalu, i – prowadzeni przez specjalistów – uczyliśmy się degustować wina.

Przeczytaj o nas i o naszych kursach w prasie >