KURSY INDYWIDUALNE


Organizujemy kursy indywidualne, których rytm, terminy oraz program zajęć ustalane są indywidualnie ze słuchaczem. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie szkoły lub w miejscu wskazanym przez słuchacza.

Aby dowiedzieć się więcej o kursach indywidualnych, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Serdecznie zapraszamy! A bientôt!