FRANCUSKI DLA LEKARZY

Zapraszamy na wyjątkowy kurs: Język francuski dla lekarzy – Le français des médecins. Zajęcia skierowane są do osób znających francuski co najmniej na poziomie B1+/B2 i pragnących pogłębić swoją wiedzę o język specjalistyczny, ukierunkowany na komunikację w kontekście medycznym.

Celem kursu jest zdobycie narzędzi językowych niezbędnych do sprawnego prowadzenia wywiadu z pacjentem, wykonywania badań lekarskich bądź formułowania zaleceń dotyczących leczenia. Kolejnym ważnym aspektem kursu jest nauka skutecznego i precyzyjnego komunikowania się i konsultowania się z personelem szpitalnym. Kurs dzieli się na moduły tematyczne, które odwołują się do konkretnych sytuacji zawodowych i powiązanych z nimi kompetencji językowych: poczynając od najprostszych (takich jak wystawianie recept, udzielanie pacjentom prostych objaśnień i zaleceń, podstawowe rozmowy z personelem), a kończąc na bardziej skomplikowanych (analiza i interpretacja szczegółowych badań, dyskutowanie o przypadkach z innymi lekarzami, redagowanie historii choroby itd.).

Le français des médecins wykorzystuje autentyczne dialogi i nagrania multimedialne. Kurs obejmuje zarówno liczne ćwiczenia z zakresu słownictwa specjalistycznego i słowotwórstwa, jak i pracę nad rejestrami językowymi właściwymi dla relacji z pacjentami i innymi lekarzami. Zadania te, wzbogacone o pracę nad specyficznymi strukturami gramatyczno-leksykalnymi, pozwolą słuchaczom na płynne posługiwanie się językiem niezbędnym do pracy w szpitalu
i innych ośrodkach służby zdrowia.

W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z Marią Prandotą: m.prandota@espacefrancais.pl