KURSY

Kursy w semestrze zimowym 2018/2019 rozpoczynamy 8 października.

Zapisy już w toku! Szczegółowy grafik i cennik kursów znajduje się w zakładce Cennik.

Przygotowując i prowadząc kursy trzymamy się pięciu zasad:

Główne zasady Espace Français

1. Komunikacja

Nasze zajęcia mają na celu jak najszybsze wprowadzanie słuchaczy do praktycznej komunikacji po francusku. Na wszystkich poziomach, od pierwszej lekcji, stawiamy na maksymalne użycie francuskiego jako języka zajęć. Materiały i podręczniki dobieramy tak, aby pozwalały na szybkie i skuteczne opanowanie głównych zagadnień gramatycznych i leksykalnych koniecznych do porozumiewania się po francusku.

2. Globalny rozwój językowy

Komunikacja to nie tylko mówienie, ale również rozumienie tekstów, wypowiedź pisemna czy rozumienie ze słuchu. Dlatego też zajęcia w Espace Français to równowaga w rozwoju wszystkich umiejętności językowych.

3. Interakcja i dynamika

Naszym priorytetem jest interakcja między słuchaczami i dynamika zajęć. Dlatego na zajęciach stosujemy różne techniki mające na celu stymulowanie ciekawości poznawczej uczestników. Różnorodność i nowoczesność materiałów dydaktycznych sprzyja żywej i naturalnej komunikacji. Staramy się również stworzyć miłą, przyjazną atmosferę zajęć.

4. Stała kontrola postępów

Jednym z ważnych zadań lektora jest przeprowadzanie testów i stosowanie innych form powtarzania przerobionego materiału (poprzez gry, interaktywne ćwiczenia, itp.). Jest to ciągła informacja zwrotna dla słuchacza o jego postępach oraz doskonała forma motywacji do nauki.

5. Interdyscyplinaroność

Język jest narzędziem komunikacji i nigdy nie stanowi celu samego w sobie. Dlatego zajęcia w Espace Français to okazja do rozmowy o Waszych zainteresowaniach i dziedzinach specjalizacji (nie koniecznie związanych z Francją) po francusku.

Metoda

Stosujemy metodę komunikatywną, z uwzględnieniem podejścia eklektycznego. Oznacza to, że w nauczaniu języka francuskiego kładziemy nacisk na swobodne wypowiadanie się w sytuacjach rzeczywistych. Jednocześnie czerpiemy ciekawe i skuteczne elementy z innych metod, dostosowując w ten sposób kurs do konkretnych potrzeb słuchaczy. Na każdym poziomie głównym celem zajęć jest wyrobienie praktycznej umiejętności używania nowo poznanych struktur i słownictwa, co ułatwia płynne porozumiewanie się w języku francuskim.

Solidna podstawa programowa – CECR!

Program kursów Espace Français opiera się na Europejskim systemie opisu kształcenia językowego CECR: uczenie się, nauczanie, ocenianie, opracowanym przez Radę Europy. Każdy uczestnik otrzymuje zgodny ze standardami międzynarodowymi Passeport Européen de Langues, w którym odnotowywane są postępy i historia nauki języka.

Ewaluacja i kontrola kursu

Wszystkie kursy w Espace Français są kontrolowane przez naszego metodyka. Co semestr każdy uczeń otrzymuje raport, który daje mu możliwość szczegółowego przyjrzenia się swoim postępom i elementom, nad którymi musi popracować.

Stały kontakt

Jeżeli nie było Cię na zajęciach, otrzymasz drogą e-mailową wszystkie materiały potrzebne do nadrobienia zaległości. Z wszelkimi niejasnościami dotyczącymi omawianych zagadnień możesz zwrócić się do lektora prowadzącego daną grupę  – udzieli Ci on dodatkowych informacji.

Dodatkowe spotkania

Zapraszamy na organizowane przez szkołę warsztaty językowe, degustacje win, wykłady i dodatkowe spotkania. Do tej pory rozmawialiśmy między innymi o filozofii i osobie Michela Foucault, współczesnej literaturze francuskich Antyli i Haiti, kulturze i obyczajach Senegalu, i – prowadzeni przez specjalistów – uczyliśmy się degustować wina.

Przeczytaj o nas i o naszych kursach w prasie >

Serdecznie zapraszamy!