Zaglądajcie na stronę Espace !

zakładce Online znajdziecie interaktywne gry na słownictwo i gramatykę Waszego ulubionego języka oraz ćwiczenia dotyczące kultury Francji :) Łatwiejsze i trudniejsze, ale zawsze przyjemne, ćwiczenia te pozwolą Wam powtórzyć, usystematyzować lub wzbogacić Waszą wiedzę. Prezentacje instruktażowe z wytłumaczeniem teorii danego zagadnienia pozwolą Wam dodatkowo poszerzyć znajomość tematów gramatycznych.

Dostępne zasoby będziemy regularnie wzbogacać!