Harmonogram kursów w semestrze zimowym 2017 / 2018

Dni zajęć kursu

Daty trwania kursu

Dni wolne od zajęć

Poniedziałek – środa

9 października – 31 stycznia

1.11, 23.12-02.01

Wtorek – czwartek

10 października – 30 stycznia

23.12-02.01

Wtorek – piątek

10 października – 30 stycznia

23.12-02.01

Środa – piątek

11 października – 31 stycznia

1.11, 23.12-02.01

Poniedziałek – czwartek

09 października – 29 stycznia

23.12-02.01

Poniedziałki

9 października – 29 stycznia

23.12-02.01

Wtorki

10 października – 30 stycznia

23.12-02.01

Środy

11 października – 31 stycznia

1.11, 23.12-02.01

Czwartki

12 października – 25 stycznia

23.12-02.01

Piątki

13 października – 26 stycznia

23.12-02.01

Soboty

14 października – 17 lutego

11.11, 23.12-02.01, 6.01