miniatura19Interaktywne gry i prezentacjeminiatura16

czyli

Francuski online w Espace Français

Witamy na naszej wyjątkowej stronie do nauki języka francuskiego!
 
Znajdziecie tutaj ponad sto ciekawych i łatwych w użyciu gier, które pomogą Wam
w codzinnej nauce francuskiego.
 
Prezentacje dydaktyczne
pozwalają w atrkacyjny sposób
poznać, powtórzyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki francuskiej.
 
Nasze zasoby będziemy stale poszerzać, dlatego warto zaglądać do nas regularnie.
Wystarczy wybrać interesujące Was zagadnienie, kliknąć na link i... zacząć zabawę i naukę!
Bonne chance!
 
Jeśli chcesz regularnie otrzymywać informacje o najnowszych grach, zapisz się do newsletter'a Espace. Kliknij tutaj!

 

PREZENTACJE

miniatura3

 

 

 

 

 

Czas teraźniejszy

Czas teraźniejszy formy nieregularne

Czas teraźniejszy ciągły

Czas futur proche

Czas futur simple

Czas futur anterieur

Czas passe compose - imiesłowy

Participe passé - uzgadnianie

Czas plus-que-parfait

Czas passe recent

Czas passé simple

Czasy złożone - posiłkowe avoir i etre

Czas imparfait

Czasy imparfait i passe compose

Czasowniki zwrotne

Czasowniki 2 i 3 grupy

Gérondif

Infinitif passé

Liczebniki porządkowe

Rodzaj żeński i męski

Subjonctif - podstawy

Subjonctif - nieregularności

Subjonctif pułapki

Subjonctif i indicatif

Subjonctif i indicatif 2

Subjonctif passe

Imperatif

Mowa zależna w czasie teraźniejszym

Mowa zależna w czasie przeszłym

Rodzaj żeński i liczba mnoga

Participe present

Porównania

Przyimki z nazwami geograficznymi

Przymiotniki - znaczenie

Przymiotniki nouveau i neuf

Przymiotnik wskazujący ce / cet / cette / ces

Przysłówki

Pytania

Pytania - inwersja

Pytania - odpowiedzi

Słówko jamais

Słówko si

Czasownik aller i przyimki

Czasownik faire

Rodzajniki

Rodzajniki ściągnięte

Strona bierna

Słówka an i année

Tryb przypuszczający - conditionnel

Okresy warunkowe

Zaimki akcentowane

Zaimki wskazujące

Zaimki w funkcji COD i COI

Zaimek y

Zaimek en

Zaimki en i y - okoliczniki miejsca

Zaimki COD, COI, en, y razem

Zaimki w trybie rozkazującym

Zaimki podwójne

Zaimki względne proste

Zaimki względne złożone

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze 2

Przysłówki

Wyrażenia z avoir

Wyrażenia il y a i c'est

Wyrażenie être sur le point de

Wyrażanie czasu w przeszłości

Wyrażanie czasu

Wyrażanie czasu 2

Wyrażanie przyczyny

Wyrażanie i określanie miejsca

Wyrażanie częstotliwości

Wyrażanie celu