Baza wiedzy Espace

Witamy na stronie Baza Wiedzy Espace. Znajdziecie tutaj przydatne prezentacje instruktażowe dotyczące niektórych zawiłości gramatycznych języka francuskiego. Pomogą Wam one powtórzyć, usystematyzować lub poznać zagadnienia. Mamy nadzieję, że nasze prezentacje okażą się pomocne. Bazę będziemy skucesywnie wzbogacać. Wystarczy kliknąć na liście poniżej interesujący Was temat. Do dzieła!

Czas teraźniejszy

Czas teraźniejszy formy nieregularne

Czas teraźniejszy ciągły

Czas futur proche

Czas futur simple

Czas futur anterieur

Czas passe compose - imiesłowy

Czas plus-que-parfait

Czas passe recent

Czasy złożone - posiłkowe avoir i etre

Czas imparfait

Czasy passe compose i imparfait

Czasowniki zwrotne

Czasowniki 2 i 3 grupy

Gérondif

Liczebniki porządkowe

Okresy warunkowe

Rodzaj męski i żeński

Subjonctif - podstawy

Subjonctif - nieregularności

Subjonctif i indicatif

Subjonctif i indicatif 2

Subjonctif pułapki

Subjonctif passe

Imperatif

Mowa zależna w czasie teraźniejszym

Mowa zależna w czasie przeszłym

Określanie godzin

Rodzaj żeński i liczba mnoga

Participe present

Participe passé - uzgadnianie

Porównania

Przeczenia

Przyimki z nazwami geograficznymi

Przymiki avant i après

Przysłówki - miejsce

Przymiotniki - znaczenie

Przymiotniki nouveau i neuf

Przymiotnik wskazujący ce / cet / cette / ces

Pytania

Pytania - inwersja

Pytania kto i co

Pytania - odpowiedzi

Strona bierna

Słówka an i année

Czasownik aller i przyimki

Rodzajniki

Tryb przypuszczający - conditionnel

Zaimki akcentowane

Zaimki wskazujące

Zaimki w funkcji COD i COI

Zaimki w trybie rozkazującym

Zaimek y

Zaimek en

Zaimki COD, COI, en, y razem

Zaimki podwójne

Zaimki względne proste

Zaimki względne złożone

Przysłówki

Wyrażenia z avoir

Wyrażenia il y a i c'est

Wyrażenie être sur le point de

Wyrażanie czasu

Wyrażanie celu

Wyrażanie przyczyny

Wyrażanie skutku

Wyrażanie i określanie miejsca

Wyrażanie częstotliwości